Geodezja

 
Usługi geodezyjne:
 
  • obsługa geodezyjna budów
    - tyczenie obiektów
    - pomiary kontrolne
    - pomiary powykonawcze
  • mapy do celów projektowych
  • podziały geodezyjne
  • pomiary inwentaryzacyjne