Realizacje projektów obiektów przemysłowych - Oczyszczalnia Ścieków WARTA - podesty robocze